جنگ نرم در قرآن وسنت
45 بازدید
ناشر: زمزم هدایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتاب 447 صفحه ودرهفت فصل تنظیم شده است:واژه شناسی وپیشینه.هدف راهبردی جنگ نرم،سلطه همه جانبه. شیوه های جنگ نرم.زمینه ها وعوامل جنگ نرم.ابزارهای جنگ نرم.پیامدهای جنگ نرم.رهکارهای مقابله باجنگ نرم ازدیدگاه قرآن وسنت.