جنگ نرم در عصر رسول خدا
53 بازدید
ناشر: زم زم هدایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتاب در سه بخش وهفت فصل سازماندهی شده است:ظهور اسلام ورسالت پیامبر.پرچمداران جنگ نرم.اهداف دشمنان اسلام ازجنگ نرم.علل رویکرد دشمنان به جنگ نرم.شیوه های جنگ نرم وراههای مقابله با آن.پیامبر ستیزی.قرآن ستیزی.جامعه ستیزی.بخش سوم.راهکارها وراههای مقابله باجنگ نرم.