فتنه ازمنظر قرآن
52 بازدید
ناشر: زمزم هدایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
تنظیم در هفت فصل.معناکاوی فتنه.فتنه گران.نشانه های فتنه گران.ریشه ها وبسترهای فتنه.شیوه های فتنه گری.راههای مقابله بافتنه وسرانجام فتنه گران.