ساخت مسکن در آموزه های دینی
43 بازدید
ناشر: زمزم هدایت
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-246-299-5
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در نه فصل سازماندهی شده است:اهمیت خانه.ارزشهای کلی حاکم درخانه سازی.عناصر دخیل درخانه سازی مانند زمین،مصالح،متراژ،امنیت و....منطقه سکونت،طراحی ونمای داخلی خانه،طراحی ونمای بیرونی خانه،مجتمع های مسکونی وآپارتمان نشینی وبرجها.شهرسازی.