سلسله مقالات نظام دفاعی اسلام/ جبهه و جنگ (34 مقاله کوتاه)
42 بازدید
محل نشر: نشريه مكتب جبهه/ شمراه صفر تا 48/ مركز تحقيقات اسلامي سپاه از سال 65 تا 68
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی