ارتباط با خدا و پاسخگویی به مردم ص 80
50 بازدید
محل نشر: به مناسبت سال پاسخگويي 83.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی