غذاوتغذیه در اسلام
40 بازدید
محل نشر: حصون شماره 15بهار1378پژهشکده تحقیقات اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده غذا و تغذیه در آموزه‏هاى دینى همچون سایر موضوعات، مورد توجه قرار گرفته است. مبدأ پیدایش غذا ازجانب خداوند است که جهت تندرستى، تداوم حیات و توانمندى در انجام تکالیف به انسان عطا شده است. قریب‏به 250 آیه قرآنى و دهها روایت از معصومین علیهم السلام بر اهمیت غذا و تغذیه دلالت مى‏کنند. سؤال این است‏که اسلام، خوردن چه نوع غذاهایى را توصیه کرده است؟ چه مقدار باید غذا خورد؟ اسلام چند وعده براى خوردن‏را توصیه مى‏کند؟ و بالاخره آداب خوردن غذا چیست؟ اینها پرسشهایى است که مقاله حاضر درصدد پاسخگویى‏به آنهاست. کلید واژه‏ها: غذا، تغذیه، رژیم غذایى، گروههاى غذایى، وعده غذایى، آداب خوردن.